Polityka jakości


RODI Gospodarstwo Ogrodniczo Przetwórcze Jacek Frąckowiak jest firmą sektora spożywczego, które zajmuje się głównie produkcją surówek warzywnych. W naszych działaniach koncentrujemy się na budowie pozycji na rynku oraz pomyślność finansowej osiąganej poprzez spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego naszych wyrobów.

Stale dążymy i będziemy dążyć do uzyskania coraz wyższego poziomu zadowolenia naszych Klientów, poprzez oferowanie najlepszej jakości wyrobów – bezpiecznych o niepowtarzalnych walorach smakowych i estetycznych, produkowanych w higienicznych warunkach. Politykę Bezpieczeństwa Żywności konsekwentnie realizujemy poprzez :

  • identyfikację i analizę zagrożeń bezpieczeństwa wyrobu dla zapewnienia właściwej kontroli i nadzoru,
  • realizację zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
  • spełnienie obowiązujących wymagań prawnych oraz wymagań uzgodnionych z Klientem,
  • podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego,
  • zapewnienie środowiska pracy, zasobów i środków gwarantujących ciągłe utrzymanie wymaganej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanych produktów spożywczych.

W związku z powyższym wprowadziliśmy i będziemy utrzymywać system bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP oparty na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli, który nieustannie doskonalimy.

Pracownicy RODI znają niniejszą politykę oraz świadomie podejmują działania gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa żywności.